ตำแหน่ง :

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 0335] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 06/09/2565 - 15/09/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/10/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ