ตำแหน่งงานที่เลือก

***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 25/07/2561 - 10/08/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7331-3142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1) สัญชาติไทย 2) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า 3) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :