ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ ผู้จัดการศูนย์กีฬาและนันทนาการ]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 04/01/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ปิดประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 8802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :