ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/12/2561 - 27/12/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073313142 Email ติดต่อ : sirichai.pl@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :