ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
[ต.เลขที่ 336 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ]
( 15/11/2565 - 25/11/2565 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
( 19/09/2565 - 28/10/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/08/2565 - 12/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ ..]
( 20/06/2565 - 05/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 06/10/2564 - 20/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
( 01/10/2564 - 15/10/2564 )
 
 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ ..] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 20/06/2565 - 05/07/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/07/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 8801-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ