ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/08/2565 - 12/08/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 13/09/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074282201 Email ติดต่อ : satarat.ra@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :