ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
[ต.เลขที่ 336 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ]
( 15/11/2565 - 25/11/2565 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
( 19/09/2565 - 28/10/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/08/2565 - 12/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ ..]
( 20/06/2565 - 05/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 06/10/2564 - 20/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
( 01/10/2564 - 15/10/2564 )
 
 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 19/09/2565 - 28/10/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 28/11/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074286391 Email ติดต่อ : u-sa.c@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศมีทั้งหมด 4 หน้า ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 หากไม่ดำเนินการแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตลอดจนไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดและไม่ได้แจ้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ระบุ จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์สอบและจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ