ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 175]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 157]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 6305]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 173]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 158]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
( 19/09/2565 - 28/10/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/08/2565 - 12/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ ..]
( 20/06/2565 - 05/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 06/10/2564 - 20/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
( 01/10/2564 - 15/10/2564 )
 
 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 16/01/2566 - 29/01/2566 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/02/2566    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-289292 Email ติดต่อ : fuangladda.s@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ