ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
[ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)]
( 10/06/2562 - 26/06/2562 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายวิจัยและบริการ
( 07/05/2561 - 25/05/2561 )
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
[ต.เลขที่ -]
( 18/04/2560 - 12/04/2560 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 10/06/2562 - 26/06/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 8802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :