ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 256]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 06/11/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :