ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/10/2564 - 15/10/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 19/10/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : taweepong.yo@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :