ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 239 ] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 15/03/2564 - 31/03/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 09/09/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 074 282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :