ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 09/07/2564 - 06/08/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 18/10/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 073330810 Email ติดต่อ : krisada.s@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :