ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 239] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/12/2564 - 06/01/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 07/03/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :