ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/06/2563 - 10/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 23/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7485-9509 Email ติดต่อ : suranchana.o@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :