ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพิเศษ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/05/2563 - 16/06/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/06/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 6940 Email ติดต่อ : arom.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :