ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
[ต.เลขที่ 3753]
( 08/02/2562 - 31/05/2562 )
 

ตำแหน่ง :

บรรณารักษ์ [ต.เลขที่ 3753] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 08/02/2562 - 31/05/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/07/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 1434 Email ติดต่อ : jomjai.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :