ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/01/2564 - 10/02/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/02/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : taweepong.yo@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :