ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 204]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 7202]
( 20/02/2566 - 09/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 22/08/2565 - 05/09/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 0215]
( 22/06/2565 - 08/07/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและการจัดการ
[ต.เลขที่ 0183]
( 22/06/2565 - 08/07/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและการจัดการ
[ต.เลขที่ 0205]
( 22/06/2565 - 08/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 26/05/2565 - 09/06/2565 )
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
[ต.เลขที่ F771]
( 20/04/2565 - 31/05/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
( 05/04/2565 - 19/04/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา
( 22/03/2565 - 08/04/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 0145]
( 19/10/2564 - 29/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
( 27/01/2564 - 10/02/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 12/11/2563 - 26/11/2563 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0215] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/06/2565 - 08/07/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 18/07/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0839455944 Email ติดต่อ : nattharom.w@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ