***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 167]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 08/03/2561 - 20/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :