ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
[ต.เลขที่ 327 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอเลื่อนสอบข้อเขียนออกไปไม่มีกำหนด จึงขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวจาก web-สมัครงานออนไลน์หรือทาง E-mail ต่อไป]
( 13/12/2564 - 20/12/2564 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 0145]
( 19/10/2564 - 29/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
( 27/01/2564 - 10/02/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
( 12/11/2563 - 26/11/2563 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 327 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอเลื่อนสอบข้อเขียนออกไปไม่มีกำหนด จึงขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวจาก web-สมัครงานออนไลน์หรือทาง E-mail ต่อไป] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 13/12/2564 - 20/12/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 27/12/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :