ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 174]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 10/09/2561 - 28/09/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074 282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :