ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 214] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 07/08/2563 - 24/08/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 28/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :