ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104 >>เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 3 พ.ย.60<<]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 25/09/2560 - 06/10/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :