ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0145] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 19/10/2564 - 29/10/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 25/11/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074289210, 0839455944 Email ติดต่อ : nattharom.w@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :