ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 183]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 09/01/2561 - 19/01/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :