ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/06/2562 - 30/06/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 02/07/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074-289404 Email ติดต่อ : janejira.n@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :