ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 12/11/2563 - 26/11/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 03/12/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6749919 Email ติดต่อ : taweepong.yo@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :