ตำแหน่งงานที่เลือก

 

ตำแหน่ง :

วิศวกร [ต.เลขที่ 0000] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/04/2563 - 18/05/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/06/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :