ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/08/2565 - 31/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4321]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4317]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4318]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4319]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4320]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
คณะนิติศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3963]
( 15/08/2565 - 15/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 03/08/2565 - 05/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/07/2565 - 31/08/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0208]
( 25/07/2565 - 17/08/2565 )
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
( 03/05/2565 - 31/05/2565 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4247] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 25/07/2565 - 08/08/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 16/09/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7428 6907 Email ติดต่อ : osit@group.psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : *****แนบเอกสารการสมัครงานให้ครบถ้วน พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนในระบบ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนวันและเวลาในการปิดรับสมัคร******* >> กรณีผู้สมัครไม่แนบเอกสาร หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน จะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์สอบค่ะ << ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :