ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/09/2564 - 12/10/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/11/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : julaluck.t@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :