ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 0259] (ปิดรับสมัคร)

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 14/06/2562 - 01/07/2562 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 09/08/2562    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7727 8802-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :