ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ฝ่ายบริการสารสนเทศ
[ต.เลขที่ 3718]
( 22/06/2563 - 17/07/2563 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 30/01/2562 - 15/03/2562 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1249]
( 17/05/2559 - 07/06/2559 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3718]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร* ฝ่ายบริการสารสนเทศ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/06/2563 - 17/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 22/06/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074282384, 074282373 Email ติดต่อ : jirawat.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :