ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3718] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 22/06/2563 - 17/07/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 18/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074282384, 074282373 Email ติดต่อ : jirawat.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :