ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
[ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน]
( 07/05/2564 - 08/06/2564 )
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
[ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร]
( 07/05/2564 - 08/06/2564 )
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
[ต.เลขที่ Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน]
( 07/05/2564 - 08/06/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 582]
( 15/02/2564 - 04/03/2564 )
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
[ต.เลขที่ 3718]
( 22/06/2563 - 17/07/2563 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 30/01/2562 - 15/03/2562 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1249]
( 17/05/2559 - 07/06/2559 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 1249] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 17/05/2559 - 07/06/2559 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 15/06/2559    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : - Email ติดต่อ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบบรับสมัครงาน https://resume.psu.ac.th ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้โดย เข้าสู่ระบบรับสมัครงาน จากนั้นไปที่ เมนู -> อื่น ๆ -> คู่มือการใช้ ข้อพึงระวัง 1. กรอกข้อมูลประวัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ไฟล์เอกสารหลักฐานแนบ แนบให้ครบตามประกาศรับสมัครและมองเห็นข้อความชัดเจน มิฉะนั้นถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบ 3. รูปภาพโปรไฟล์ ให้ใช้รูปที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าปฏิบัติราชการ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :