ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1249]
( 17/05/2559 - 07/06/2559 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 1249]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 08/06/2559 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : - Email ติดต่อ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :