ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะนิติศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3963]
( 15/08/2565 - 15/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 03/08/2565 - 05/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/07/2565 - 31/08/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0208]
( 25/07/2565 - 17/08/2565 )
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
[ต.เลขที่ 4247]
( 25/07/2565 - 08/08/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 20/06/2565 - 29/07/2565 )
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
[ต.เลขที่ 3718]
( 27/05/2565 - 15/06/2565 )
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
( 03/05/2565 - 31/05/2565 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 04/01/2565 - 31/01/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 04/02/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 074289541 Email ติดต่อ : nisachon.s@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :