ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 02/11/2564 - 30/12/2564 จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 02/02/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-2107 Email ติดต่อ : sureerat.a@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :