ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 23/11/2565 - 31/01/2566 )
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
( 25/11/2565 - 09/01/2566 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานบริหาร
[ต.เลขที่ 4317]
( 02/12/2565 - 30/12/2565 )
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
[ต.เลขที่ 4255]
( 28/11/2565 - 30/12/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานบริหาร
[ต.เลขที่ 4319]
( 02/12/2565 - 19/12/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 15/11/2565 - 29/11/2565 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3951]
( 07/11/2565 - 18/11/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 697]
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4317]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4319]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4320]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4321]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4318]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
คณะนิติศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3963]
( 15/08/2565 - 15/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/07/2565 - 31/08/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0208]
( 25/07/2565 - 17/08/2565 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4318] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 24/08/2565 - 17/10/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 21/11/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 073331300 Email ติดต่อ : jomjai.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ