ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี
( 22/02/2566 - 15/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3914]
( 21/02/2566 - 15/03/2566 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 16/02/2566 - 03/03/2566 )
สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย
( 21/02/2566 - 02/03/2566 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานบริหาร
[ต.เลขที่ 4317]
( 02/12/2565 - 24/02/2566 )
คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 01/02/2566 - 22/02/2566 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 23/11/2565 - 31/01/2566 )
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
[ต.เลขที่ 4255]
( 28/11/2565 - 30/12/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานบริหาร
[ต.เลขที่ 4319]
( 02/12/2565 - 23/12/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 15/11/2565 - 29/11/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4319]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4320]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4317]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4321]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ
[ต.เลขที่ 4318]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
คณะนิติศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3963]
( 15/08/2565 - 15/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 25/07/2565 - 31/08/2565 )
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 0208]
( 25/07/2565 - 17/08/2565 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 4255] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/11/2565 - 30/12/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/01/2566    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผลสอบผ่านการคัดเลือก
เบอร์โทรศัพท์ : 074282384, 0850794489 Email ติดต่อ : jirawat.k@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ 4255

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ