ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยช่างทั่วไป [ต.เลขที่ 000]

ส่วนงาน : สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/04/2565 - 09/05/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 26/04/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 077278801-3 Email ติดต่อ : marisa.ku@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :