***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-058]

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/03/2563 - 30/04/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/06/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601, 0858872800 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :