ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-058]
( 26/03/2563 - 30/04/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ Vet-027]
( 01/10/2562 - 25/10/2562 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-058]

คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/03/2563 - 30/04/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/06/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601, 0858872800 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :