***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ครู

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 30/12/2563 - 30/12/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/12/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : julaluck.t@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :