***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ [ต.เลขที่ Vet-069]

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 30/10/2563 - 15/12/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/01/2564    
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :