ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0962]
( 17/11/2560 - 04/12/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 006]
( 21/11/2560 - 30/11/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 0335]
( 13/11/2560 - 24/11/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/08/2560 - 24/08/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 04/05/2560 - 31/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 2218]
( 15/05/2560 - 26/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
[ต.เลขที่ 3379]
( 01/05/2560 - 15/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 3380]
( 24/04/2560 - 05/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3480]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 13/03/2560 - 27/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 2640]
( 08/03/2560 - 17/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1605]
( 24/01/2560 - 06/02/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 14/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 09/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 09/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1605]
( 04/11/2559 - 18/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
( 01/07/2559 - 15/07/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3344]
( 01/06/2559 - 15/06/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 2333]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 3242]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 3021]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 23/02/2559 - 08/03/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 07/12/2558 - 18/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 02/06/2558 - 15/06/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3480]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/05/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : - Email ติดต่อ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :