ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1035,1048]
( 26/03/2563 - 20/04/2563 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน [ต.เลขที่ 1035,1048]

ส่วนงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 26/03/2563 - 20/04/2563 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 12/06/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7428-6940 Email ติดต่อ : arom.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :