ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ต.เลขที่ Vet-028]

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 05/04/2565 - 19/04/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 29/04/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 074289603, 074289601 Email ติดต่อ : chitchanok.w@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :