ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ต.เลขที่ -]

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 07/06/2565 - 21/06/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 12/07/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 0954382545 Email ติดต่อ : thunchanok.j@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :