ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 103]
( 10/10/2562 - 25/10/2562 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 142]
( 03/10/2562 - 18/10/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 027]
( 26/08/2562 - 13/09/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี
( 31/01/2562 - 15/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 103]
( 22/12/2560 - 29/12/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ -]
( 05/09/2559 - 20/09/2559 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 142]
( 02/08/2559 - 15/08/2559 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ Vet-084]

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/11/2563 - 15/12/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 11/01/2564    
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :