ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 28/05/2563 - 16/06/2563 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี [ต.เลขที่ -]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/05/2563 - 16/06/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/06/2563    
เบอร์โทรศัพท์ : 6940 Email ติดต่อ : arom.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :