ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถยนต์

ส่วนงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 27/01/2564 - 26/02/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 27/01/2564    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286026-27 Email ติดต่อ : jindarat.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :