ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

ช่างเครื่องยนต์ [ต.เลขที่ 0062,0222]

ส่วนงาน : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 24/05/2565 - 28/06/2565 จำนวนอัตรา : 2 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 27/07/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282043 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :